Oferta

W Centrum Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego FLOW profesjonalnie pomagamy osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży. W zależności od zdiagnozowanego problemu proponujemy psychoterapię indywidualną, grupową, rodzin lub par, a także terapię uzależnień.

Psychoterapia

Psycholog

Terapia par

Terapia rodzin

Leczenie zaburzeń odżywiania

Grupy wsparcia

Leczenie uzależnień dorosłych

Psycholog dziecięcy

Trening umiejętności społecznych

Leczenie uzależnień dzieci i młodzieży

Indywidualna terapia psychologiczna dla osób ze zmianami nastrojów, stanami lękowymi

Psychoterapia indywidualna

W ramach psychoterapii indywidualnej pracujemy z osobami, które doświadczają problemów w wielu płaszczyznach życia – lęków, zmian nastrojów oraz mają zdiagnozowaną depresję. Pomagamy osobom, które przechodzą kryzys, mają za sobą rozstanie lub utratę bliskiej osoby, zmagają się z bólem psychicznym związanym z ciężkim, traumatycznym przeżyciem. Trafiają do nas osoby, które boją się podejmować codzienne czynności, nisko oceniają wartość swoją i tego co robią, mają poczucie braku kontroli nad swoim życiem. Tutaj znajdą również pomoc osoby doświadczające mobbingu, dyskryminacji, molestowania seksualnego, emocjonalnego, przemocy biernej i czynnej.

Terapia rodzinna

W naszym Centrum prowadzimy także terapię rodzinną. W ramach pomocy pomagamy w zrozumieniu i rozwiązaniu trudnej, konfliktowej sytuacji rodzinnej. Wspieramy rodziców, którzy doświadczają trudności wychowawczych i relacyjnych z dziećmi, borykają się ze specyficznymi problemami wychowawczymi i rozwojowymi swoich pociech oraz mają trudność w ustaleniu zasad dotyczących rodziny z partnerem, współmałżonkiem.

Terapia par

Terapia par zaprasza do analizy tego co się działo i dzieje w sytuacji kryzysu w związku. Często jest to pierwszy moment, w którym para zaczyna się przyglądać sobie nawzajem wychodząc poza krąg własnych żali, oczekiwań i zawodów. Terapia często odpowiada na pytanie w jaki sposób przeżyć kryzys, po czym poznać, że nadchodzi i jak mu przeciwdziałać.

Terapia uzależnień

Coraz częściej spotykany i rozpoznawany jest problem uzależnień. Współczesny świat oprócz uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych sprzyja uzależnieniom behawioralnym (pracoholizm, hazard, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od komputera i sieci Internet). Osobom mającym trudność w uwolnieniu się od czynnika, który spowodował nałóg oraz w zaprzestaniu stosowania substancji lub zachowania sprawiającego problem proponujemy  terapię uzależnień.

Terapia grupowa

Psychoterapia najczęściej kojarzy nam się z indywidualną pracą terapeuty z osobą dotkniętą trudnościami psychicznymi. Jednak bywają sytuacje, w których praca indywidualna z osobą, która zmaga się z trudnościami, może nie wystarczać. W takich przypadkach może sprawdzić się terapia grupowa.