Oferta

W Centrum Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego FLOW profesjonalnie pomagamy osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży. W zależności od zdiagnozowanego problemu proponujemy psychoterapię indywidualną, grupową, rodzin lub par, a także terapię uzależnień.

Psychoterapia

Psycholog

Terapia par

Terapia rodzin

Leczenie zaburzeń odżywiania

Grupy wsparcia

Trening umiejętności społecznych

Psycholog dziecięcy

Indywidualna terapia psychologiczna dla osób ze zmianami nastrojów, stanami lękowymi

Psychoterapia indywidualna

W ramach psychoterapii indywidualnej pracujemy z osobami, które doświadczają problemów w wielu płaszczyznach życia – lęków, zmian nastrojów oraz mają zdiagnozowaną depresję. Pomagamy osobom, które przechodzą kryzys, mają za sobą rozstanie lub utratę bliskiej osoby, zmagają się z bólem psychicznym związanym z ciężkim, traumatycznym przeżyciem. Trafiają do nas osoby, które boją się podejmować codzienne czynności, nisko oceniają wartość swoją i tego co robią, mają poczucie braku kontroli nad swoim życiem. Tutaj znajdą również pomoc osoby doświadczające mobbingu, dyskryminacji, molestowania seksualnego, emocjonalnego, przemocy biernej i czynnej.

Terapia rodzinna

W naszym Centrum prowadzimy także terapię rodzinną. W ramach pomocy pomagamy w zrozumieniu i rozwiązaniu trudnej, konfliktowej sytuacji rodzinnej. Wspieramy rodziców, którzy doświadczają trudności wychowawczych i relacyjnych z dziećmi, borykają się ze specyficznymi problemami wychowawczymi i rozwojowymi swoich pociech oraz mają trudność w ustaleniu zasad dotyczących rodziny z partnerem, współmałżonkiem.

Terapia par

Terapia par zaprasza do analizy tego co się działo i dzieje w sytuacji kryzysu w związku. Często jest to pierwszy moment, w którym para zaczyna się przyglądać sobie nawzajem wychodząc poza krąg własnych żali, oczekiwań i zawodów. Terapia często odpowiada na pytanie w jaki sposób przeżyć kryzys, po czym poznać, że nadchodzi i jak mu przeciwdziałać.

Terapia uzależnień

Coraz częściej spotykany i rozpoznawany jest problem uzależnień. Współczesny świat oprócz uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych sprzyja uzależnieniom behawioralnym (pracoholizm, hazard, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od komputera i sieci Internet). Osobom mającym trudność w uwolnieniu się od czynnika, który spowodował nałóg oraz w zaprzestaniu stosowania substancji lub zachowania sprawiającego problem proponujemy  terapię uzależnień.

Terapia grupowa

Psychoterapia najczęściej kojarzy nam się z indywidualną pracą terapeuty z osobą dotkniętą trudnościami psychicznymi. Jednak bywają sytuacje, w których praca indywidualna z osobą, która zmaga się z trudnościami, może nie wystarczać. W takich przypadkach może sprawdzić się terapia grupowa.