Grupy wsparcia w Szczecinie

Na czym polegają?

Psychoterapia najczęściej jest kojarzona ze spotkaniami indywidualnymi. Czasami jednak zdecydowanie lepszym narzędziem pomocy jest terapia grupowa. Możliwość wymiany doświadczeń pod kierunkiem specjalisty, który jest moderatorem spotkania, daje wymierne korzyści i przyspiesza proces ,,zdrowienia”. Udział w grupie wsparcia porządkuje relacje społeczne, modeluje umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych. Pozwala odnaleźć krąg osób o podobnych doświadczeniach, z którymi tworzą bliską, bezpieczną więź.

Osoby biorące udział w terapii grupowej - wymiana doświadczeń osób z podobnymi problemami
Psychoterapeuta moderujący dyskusję pacjentów podczas sesji grupy wsparcia DDA

Komu pomagamy w grupach wsparcia?

Dostępne grupy wsparcia

W naszym Centrum oferujemy grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Mówiąc o Dorosłych Dzieciach Alkoholików (DDA, syndrom DDA), ma się na myśli osoby dorastające w środowisku dysfunkcyjnym – rodzinach, w których alkohol odgrywał znaczącą rolę. W związku z chorobą alkoholową rodzica, osoby znaczącej, niedostępny był prawidłowy sposób myślenia i postrzegania. Osoby wychowujące się w wadliwym modelu rodziny, doświadczają trudności będąc już osobami dorosłymi. Do grupy zapraszamy każdego, kto doświadczył życia w dysfunkcyjnym domu i chciałby odnaleźć spokój wewnętrzny i zacząć prowadzić zrównoważone życie.

W naszych gabinetach proponujemy również pomoc w ramach terapii grupowej osobom cierpiącym na zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline). Osoby te zmagają się z trudnościami w wielu obszarach codziennego funkcjonowania. Doświadczają dysregulacji emocji, trudności w relacjach, angażują się w impulsywne zachowania, dokonują samookaleczeń lub podejmują próby samobójcze. Do grupy zapraszamy osoby, które szybko ulegają frustracji sobą i innymi, postrzegają świat i rzeczywistość dychotomicznie, mają trudności w radzeniu sobie z lękiem, poczuciem pustki wewnętrznej oraz doświadczają lęku przed porzuceniem (odrzuceniem).

Terapia grupowa w Szczecinie

Przebieg psychoterapii w grupach

Celem pracy w grupie wsparcia osób dla osób z lękiem społecznym jest zmniejszenie lęku i intensywności innych nieprzyjemnych emocji, poprawa funkcjonowania w sytuacjach społecznych oraz kontakt z osobami, które doświadczają podobnych myśli i uczuć. Do grupy wsparcia zapraszamy osoby, które doświadczają lęku w relacjach z innymi ludźmi,  odczuwają obawę przed oceną, zawstydzeniem, przed znalezieniem się w centrum uwagi, zachowaniami, które mogą się okazać kłopotliwe lub kompromitujące i z tych powodów unikają sytuacji społecznych oraz odczuwają dolegliwości somatyczne.

Terapię rozpoczyna spotkanie indywidualne, kwalifikujące do grupy. Następnie – 12 dwugodzinnych, cotygodniowych spotkań. Terapię kończą trzy spotkania podtrzymujące, odbywające się co miesiąc.

Specjaliści terapii grupowej w Szczecinie

Jeśli szukasz wykwalifikowanego terapeuty terapii grupowej w Szczecinie
zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Dorota Klepadło

Psychoterapeutka, pedagożka, arteterapeutka, certyfikowana mediatorka

Eliza Solibieda

Psychoterapeutka