Psycholog

Na czym polega terapia?

W naszych gabinetach proponujemy pomoc psychologiczną. Zapewniamy naszym Pacjentom konsultacje z doświadczonymi psychologami, pełną diagnostykę psychologiczną, wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Pomagamy w rozwijaniu zasobów osobistych i umiejętności interpersonalnych, pomoc w podjęciu problematycznych decyzji, w rozwiązaniu konfliktów.

Często pierwszym rodzajem kontaktu z psychologiem są konsultacje psychologiczne, podczas których nasi specjaliści starają się poznać problem i jego przyczyny oraz proponują kolejne kroki działania. W razie potrzeby kierują do lekarzy specjalistów w celu dalszej diagnostyki (psychiatry, neurologa, endokrynologa) oraz proponują proces terapeutyczny w odpowiednim do problemu nurcie.

Diagnoza psychologiczna

Rozpoznanie problemu jako wstęp do terapii

Istotnym, integralnym elementem leczenia jest diagnoza psychologiczna. W naszych gabinetach oferujemy diagnostykę z zakresu osobowości, która pomaga stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej, poznać jej mocne i słabe strony, diagnostykę z zakresu zaburzeń osobowości, pozwalającą lepiej zrozumieć problem pacjenta i zaplanować odpowiednie leczenie. specjalizujemy się także w badaniach neuropsychologicznych, które pozwalają rozpoznać obecność ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz ocenić sprawność funkcjonowania poznawczego. Badania przeprowadzają doświadczeni psychologowie-diagności przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych metod, testów i kwestionariuszy.

W czym pomagamy?

Zakres zagadanień

Nasi specjaliści służą pomocą w kryzysach życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby, rozstanie, utrata pracy, przemoc w rodzinie lub związku, wystąpienie choroby somatycznej. Pomagamy w kryzysach egzystencjalnych np. dotyczących sensu życia lub spowodowanych przez wystąpienie katastrofy naturalnej (np. powódź, trzęsienie ziemi, zapaść ekonomiczna).

Świadczymy także usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego. Zakres pomocy dotyczy problemów osobistych, konfliktów w pracy, zdrady, doświadczenia straty, obciążenia stresem, braku motywacji, trudności w podejmowaniu decyzji, trudności w adaptacji do nowej sytuacji. Istotnym elementem pomocy jest także poradnictwo dla rodziców w kwestiach wychowawczych oraz okołorozwodowych.

Nasi psychologowie

Marta Jarmołowicz

Psycholog, psychoterapeutka

Sylwia Gołąb

Psycholog, psychoterapeutka