Trening umiejętności społecznych

Na czym polega?

Trening umiejętności społecznych jest formą psychoedukacyjnych zajęć realizowanych w grupie rówieśniczej pod nadzorem certyfikowanego opiekuna. Dedykowany jest dzieciom i młodzieży w wieku od 4 do 17 lat, a jego celem jest rozwiązanie szeroko pojętych trudności w interakcjach międzyludzkich. Mowa tu m.in. o inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, odczytywaniu i nazywaniu emocji, gestów oraz mowy ciała, a także regulowaniu odczuć (np. lęku czy złości) czy budowaniu samooceny. Zajęcia są też polecane dzieciom ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera i ADHD.

Trening umiejętności społecznych rozpoczyna się i kończy konsultacją z rodzicami celem jak najlepszego zdefiniowania problemu, a następnie omówienia i oceny poczynionych postępów oraz określenia kierunków dalszego działania. Ponadto, przez cały okres trwania zajęć uczestnicy mogą liczyć na wsparcie i pomoc trenera, a na zakończenie kursu otrzymują dyplom.

Terapia grupowa dla dzieci z problemami w interakcjach międzyludzkich - trening umiejętności społecznych
Zajęcia z umiejętności społecznych dla dzieci - trening w grupie i w domu

Jak wyglądają zajęcia?

Praca na zajęciach i w domu

W toku trwania zajęć dzieci pracują w grupach, do których są przydzielane według kryterium wieku oraz rozpoznanych trudności. Następnie, podczas cyklu spotkań, uczestnicy poznają i ćwiczą wybrane umiejętności społeczne. Celem jak najskuteczniejszego zaktywizowania i zaangażowania dzieci, trening oparty jest na pracy warsztatowej. Podstawowe stosowane metody to modelowanie, czyli przyswajanie zachowań wybranej osoby, a także drama, nauka rozpoznawania i reagowania na emocje innych osób oraz ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie. Dodatkowo, dla jak najpełniejszego przyswojenia nabytych umiejętności, uczestnicy otrzymują pakiet ćwiczeń do wykonywania w domu.

Dlaczego my?

Sprawdź co nas wyróżnia

Nasze zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą trenerów. Każda godzina zajęć została przemyślana i zaprojektowana w taki sposób, aby podczas jej trwania uczestnik nabył konkretną, przydatną w codziennym życiu umiejętność. Ponadto, forma zajęć została opracowana z myślą o skutecznym zaangażowaniu i uczeniu młodych ludzi, z jednoczesnym zachowaniem aspektu zabawowego.

Trenerzy umiejętności społecznych

Beata Koniuszy

Psycholog dzieci i młodzieży, certyfikowany trener TUS