Regulamin sprzedaży usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej

w Centrum Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego FLOW

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia regulujące procedurę zakupu usługi psychologicznej z wykorzystaniem systemu na stronie www.psychoterapia-flow.pl.
 2. Klient dokonując zakupu usługi psychologicznej z wykorzystaniem Systemu zobowiązany jest do potwierdzenia, czy zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz że je akceptuje.
 3. Przed zakupem usługi psychologicznej korzystając z Systemu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem na stronie www.psychoterapia-flow.pl Etapy procesu zakupu usługi psychologicznej znajdują się na stronie www.psychoterapiaflow.pl.

Podanie danych Klienta usługi psychologicznej

 1. W celu zakupu usługi każdy Klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, adresu email i numeru telefonu w celu należytego przeprowadzenia procesu zakupu usługi.
 2. Płatności za usługę psychologiczną Klient może dokonać za pomocą przelewu elektronicznego poprzez system płatności TPAY, który znajduje się na stronie www.psychoterapia-flow.pl.
 3. Koszty związane z dokonywaniem płatności za usługę zakupioną za pośrednictwem Systemu w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, w tym opłatę transakcyjną, ponosi Sprzedawca.
 4. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Klient powinien zakończyć proces składania zamówienia w oznaczonym czasie (1 godzina).
 5. Transakcja nieopłacona w terminie (w ciągu jednej godziny liczonej od rozpoczęcia procesu zakupu usługi do zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy) zostanie automatycznie anulowana.
 6. W przypadku anulowania zamówienia, nie ma możliwości jego przywrócenia. Gdyby jednak wpłacone środki wpłynęły na rachunek Sprzedawcy, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy.
 7. Klient jest zobowiązany do dokonywania płatności za konkretne zamówienie w całości.
 8. Imienne potwierdzenie rezerwacji Klient otrzyma e-mailem niezwłocznie po uzyskaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności za usługę psychologiczną.

Zakończenie procesu zakupu usługi psychologicznej.

 1. Po wyborze usługi psychologicznej Klient zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu oraz zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.
 2. Rachunek za zakupioną usługę przesłany zostanie na pisemne życzenie (mail, sms, tel.).
 3. Klient po złożeniu zamówienia nie ma możliwości jego anulowania.
 4. Klientowi zawierającemu umowę sprzedaży usług w systemie www.psychoterapia-flow.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku).
 5. Usługa zakupiona w sposób określony w Regulaminie nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania przez Sprzedawcę usługi , zmiany terminu wykonania usługi przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do żadnej dodatkowej rekompensaty lub odszkodowania wobec Klienta, poza zwrotem sumy zakupionej usługi.
 6. W przypadku odwołania, zmiany terminu usługi, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta. Klient zostanie poinformowany o wszelkich zmianach telefonicznie, za pomocą sms bądź e-mailem. Zwrot pieniędzy za zakup usługi psychologicznej dokonany będzie przelewem w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w punktach powyżej.
 7. W procesie zakupu usługi w Systemie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna usługi psychologicznej. Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności znajdującej się na stronie www.psychoterapia-flow.pl.

Inne postanowienia

 1. W przypadku zmiany treści Regulaminu, do zamówienia znajduje zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
 2. Wszelka korespondencja Klienta ze Sprzedawcą powinna odbywać się drogą elektroniczną na adres e-mail: … lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Centrum Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego FLOW z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 11/2, e- mail: kontakt@psychoterapia-flow.pl, tel. +48 515-358-731)
 3. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest 3 spotkaniami konsultacyjnymi, podczas których określane są wstępne zasady dalszych spotkań.
 4. Sesje odbywają się w systemie cotygodniowym i trwają 50 min. Czas trwania terapii jest dostosowany indywidualnie i zależy od złożoności problemu pacjenta.
 5. Wizytę można umówić telefonicznie lub poprzez stronę www.psychoterapia-flow.pl.
 6. Wizytę bezkosztowo można odwołać telefonicznie lub mailowo do 48h przed planowanym terminem.
 7. Odwołanie wizyty po terminie lub nie pojawienie się wiąże się z jej opłaceniem zgodnie z cennikiem.
 8. Należność za wizytę opłacona jest gotówką, u terapeuty, przelewem (przelew możliwy jest dzień wcześniej) lub przez system płatności na stronie www.psychoterapia-flow.pl.
 9. W przypadku terapii par i małżeństw oraz terapii rodzinnej należy dokonać przedpłaty w wysokości 50% kwoty najpóźniej do 48 godz. przed planowanym terminem spotkania. Brak przedpłaty jest jednoznaczny z anulowaniem wizyty. Numer konta bankowego znajduje się na stronie w zakładce -umów wizytę-.
 10. W sytuacji umówienia się na terapię online proszę czekać na kontakt od terapeuty w celu omówienia szczegółów związanych z ustaleniem rodzaju komunikatora. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.