Beata Koniuszy

Psycholog dzieci i młodzieży, certyfikowany trener TUS

Psycholog o specjalności klinicznej,  aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z Przygotowania pedagogicznego dla psychologów oraz Integracji sensorycznej – diagnozy i terapii dzieci. Praktykujący trener TUS (1 i 2 stopień- dla dzieci i dorosłych oraz osób ze spektrum). Na co dzień diagnozuje dzieci w wieku 6-16 lat w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz jest psychologiem w szkole specjalnej, gdzie pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci w Centrum Medycznym Euromedis w Szczecinie, gdzie diagnozowała osoby pod kątem szeroko rozumianych zaburzeń pamięci oraz chorób demencyjnych oraz podczas warsztatów psychoedukacyjnych w szczecińskim liceum.

Oferuje pomoc w zakresie:

  • prowadzenia treningów umiejętności społecznych dla dzieci szkolnych
  • wspierania rodziców w trudnościach wychowawczych
  • diagnozy i wsparcia zaburzeń lękowych, mutyzmu wybiórczego, ADHD i zaburzeń opozycyjno-buntowniczych
  • diagnozy i wsparcia zaburzeń ze spektrum
  • zaniżonej samooceny, zaburzeń regulacji emocji, rywalizacji między rodzeństwem

Stale wzbogaca swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i webinarach głównie o tematyce neuropsychologicznej oraz diagnozy, terapii i wspomagania rozwoju dzieci.

Powrót
Beata Koniuszy - psycholog dzieci i młodzieży, certyfikowany trener TUS