Edyta Grabowska

Psycholog dzieci i młodzieży, certyfikowany trener TUS

Pracuje z dziećmi i młodzieżą do 18 r.ż. oraz rodzicami/opiekunami w zakresie wsparcia i psychoedukacji w procesie wychowawczym. Pracuje wykorzystując głównie techniki poznawczo-behawioralne oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu na kierunku psychologia specjalizując się w psychologii dzieci i młodzieży. Jest certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia. Obecnie pogłębia swoją wiedzę w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, a także w licznych kursach i szkoleniach doskonaląc swój warsztat pracy.

Oferuje pomoc w zakresie:

  • prowadzenia treningów umiejętności społecznych dla dzieci szkolnych
  • wspierania rodziców w trudnościach wychowawczych, emocjonalnych, szkolnych i rówieśniczych
  • zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, mutyzmu wybiórczego
  • trudnych zachowań, ADHD, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych
  • uzależnień od gier i komputera
  • zaniżonej samooceny
  • zaburzeń regulacji emocji
  • rywalizacji między rodzeństwem

W pracy szczególną uwagę zwraca na budowanie pozytywnej relacji i szczerość. Poszukuje skutecznych i w miarę możliwości krótkoterminowych rozwiązań dopasowanych do dziecka i rodziny. Pracuje również jako psycholog szkolno-przedszkolny w szkole podstawowej i przedszkolu.

Powrót