Ewelina Augustyn

Psychoterapeutka

Pracuje w nurcie systemowym, ale w pracy terapeutycznej stosuje także techniki z nurtu poznawczo- behawioralnego. Poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach w tych nurtach. Ukończyła Kurs zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej. Prowadzi spotkania indywidualne, z parami oraz z rodzinami. Warsztat pracy terapeutycznej rozwijała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Centrum Integracji Środowiskowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, współpracując z osobami znajdującymi się w kryzysie, doświadczającymi przemocy lub przeżywającymi trudności wychowawcze lub małżeńskie.

Oferuje wsparcie i pomoc osobom, które:

  • doświadczają trudności w radzeniu sobie z emocjami
  • przeżywają kryzys w relacji partnerskiej, rodzinnej
  • zmagają się ze stanem depresyjnym lub lękowym
  • mierzą się z kryzysem w życiu prywatnym lub zawodowym
  • doświadczają obniżonego nastroju lub niskiej samooceny

W pracy terapeutycznej kieruje się przede wszystkim empatią, akceptacją i szacunkiem. Każdy problem traktuje indywidualnie skupiając się na relacji i zasobach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Powrót