Marta Jarmołowicz

Psycholog, psychoterapeutka

Zajmuje się terapią indywidualną, par, rodzin i grupową. Pracuje w nurcie systemowym, czerpiąc z technik i założeń terapii narracyjnej, mindfulness, terapii skoncentrowanej na emocjach.

Ukończyła 4-letni kurs Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu, przygotowujący do prowadzenia terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej. Dodatkowo odbyła szkolenie rozszerzone terapii par w myśleniu systemowym. Ukończyła studium trenerskie w Pracowni Psychologicznej Spotkanie w Poznaniu przygotowujący do pracy z grupą metodą warsztatową. Aktywnie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w konferencjach, szkoleniach. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Superwizuje swoją pracę u certyfikowanych superwizorów WTTS. Warsztat pracy doskonaliła w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, współpracując z rodzinami w kryzysie oraz rodzinami zastępczymi. Swoje kompetencje rozwijała również poprzez pracę indywidualną, rodzinną i grupową z osobami z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Stowarzyszeniu na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi ,,Więź”.

W pracy najważniejsza jest dla niej relacja z klientem oparta na zaufaniu. Do klienta odnosi się z szacunkiem dla jego cierpienia, z uznaniem dla jego zasobów i z empatią dla jego uczuć.

Przyjmuje pary, osoby dorosłe i młodzież po 12 r.ż..

Pracuje z osobami, które:

  • cierpią z powodu zaburzeń psychicznych (zaburzenia nastroju, schizofrenia, zaburzenia lękowe),
  • odczuwają kryzys w związku lub chcą zmienić swoje wzorce relacji z partnerem/partnerką,
  • potrzebują wsparcia w skutecznym wprowadzaniu zmian w życiu,
  • chcą się przyjrzeć swoim emocjom, wzorcom relacji, sposobom radzenia sobie,
  • doświadczają ciężkiego stresu,
  • mają poczucie niskiej wartości,
  • doświadczają mobbingu,
  • potrzebują wsparcia w zakresie kompetencji rodzicielskich.
Powrót