Sylwia Gołąb

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka schematu

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapii schematu, ukończyła także Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin oraz Kurs Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach, m.in.: z zakresu depresji – diagnostyki i leczenia, zaburzeń lękowych, terapii systemowej. Pracuje z osobami dorosłymi.

Pomaga osobom cierpiącym z powodu:

  • depresji
  • obniżonego nastroju
  • stanów lękowych
  • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń odżywiania
  • bezsenności
  • niskiej samooceny
  • doświadczającym trudności radzenia sobie z emocjami i stresem
  • przeżywającym kryzysy w życiu osobistym i zawodowym

W pracy kieruje się zasadą poufności, zwracając szczególną uwagę na potrzeby Pacjentów oraz atmosferę – pełną uważności, ciepła oraz zrozumienia. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Pracuje także jako pracownik badawczo-dydaktyczny na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz pracownik dydaktyczny na Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, prowadząc zajęcia m.in. z zakresu psychologii i psychoterapii. Jest autorką oraz współautorką szeregu artykułów naukowych.

Powrót
Sylwia Gołąb - psycholog, psychoterapeuta