Weronika Woźniak

Terapeuta ACT, TSR, coach

Zajmuje się terapią osób dorosłych i młodzieży od 16 r.ż. Pracuje w paradygmacie akceptacji i zaangażowania, wywodzącego się z nurtu poznawczo-behawioralnego ale korzysta również z technik terapii narracyjnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz coachingu kryzysowego.

Ukończyła Kurs Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Akademię Pozytywnej Terapii Kryzysu otrzymując certyfikat coacha i mentora, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia. Obecnie poszerza swoją wiedzę studiując Psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

Warsztat pracy terapeutycznej rozwijała pracując w Fundacji Centrum Praw Kobiet współpracując z osobami w kryzysie oraz ofiarami przemocy domowej.

Oferuje pomoc osobom cierpiącym z powodu:

  • przeżywanego kryzysu w związku
  • doświadczanej przemocy fizycznej i emocjonalnej
  • obniżonego nastroju
  • zaniżonej samooceny i braku samoakceptacji
  • zaburzeń regulacji emocji
  • przeżywanych kryzysów w życiu prywatnym i zawodowym.

W swojej pracy skupia się na relacji i akceptacji. Z szacunkiem i uważnością podchodzi do problemu z jakim zmaga się Klient, pracuje na jego wartościach i zasobach. Kieruje się zasadą, iż akceptując siebie takim jakim jestem, mogę się zmienić.

Powrót
Weronika Woźniak - Terapeuta ACT, TSR, coach, zajmuje się terapią osób dorosłych i młodzieży od 16 r. ż.